Förbättra din fotografering med hjälpmedel

Som fotograf borde du alltid sträva efter att bli bättre. Ta bättre foton, förbättra din teknik eller lära dig redigera bättre. Ingen är perfekt och därför finns det alltid områden du kan förbättra. Om du känner att du är väldigt bra på en sorts fotografi kan du prova på andra sorter och se om du kanske kan hitta något nytt du tycker om och vill jobba på. Oavsett vad du fotograferar kan du alltid förbättras.

Använd hjälpmedel

Att bara använda din kamera är ibland inte helt optimalt. Ibland måste du använda dig av olika hjälpmedel för att få till den perfekta bilden. Det kan vara allt från nya teknikprylar till stativ eller ärtpåsar. Ibland kanske du behöver en bra blixt eller reflexduk för att få tillräckligt mycket ljus i en porträttbild. Du kanske behöver ett stativ för att få en skarp och rak bild om du ska fotografera natthimlen eller ta en landskapsbild. För att ta en bra gruppbild på kompisgänget där alla är med kan du behöva en fjärrkontroll. En fjärrkontroll är också användbar om du vill fota något trots att du är en bit ifrån kameran. Då kan kameran behöva stå på ett stativ eller på en ärtpåse för att den ska stå stadigt. Det finns många olika situationer där hjälpmedel är bra att ha. Nya hjälpmedel släpps hela tiden och de allra flesta är oerhört användbara så länge du vet vad de ska användas till och hur de fungerar.

Så tar du hjälp av hjälpmedel

Ett hjälpmedel kommer inte automatiskt göra dina foton bättre utan du måste själv träna på att använda hjälpmedlet. I grund och botten är det fotografen som tar bilden och det är fotografens kunskap och färdighet som avgör hur bra ett foto blir. Men du kan med hjälp av olika sorters hjälpmedel se till att bilden blir så bra som du förmår att göra den. Genom att till exempel ställa kameran på ett stativ ser du till att fotot blir rakt och skarpt eftersom handens rörelser inte påverkar hur fotot blir. Du kan skapa ljus från vinklar du normalt sett inte får ljus från med hjälp av blixtar och reflexdukar. Det gäller att vara kreativ när det kommer till vilka hjälpmedel du kan använda till vad. Bara du inte förlitar dig alltför mycket på hjälpmedel och alltid kommer ihåg att det är du som fotograf som tar fotot kommer du fortsätta utvecklas. Så länge du har en vilja att utvecklas kommer dina foton förbättras, oavsett vilka hjälpmedel du har.